ပါတီအမှတ်စဉ် ပါတီအမည်
အမှတ်စဉ်( ၁ ) မြိုတိုင်းရင်းသားဖွံ့ဖြိုး​ရေးပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၂ ) တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၃ ) လားဟူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၄ ) ကိုးကန့်ဒီမိုကရေစီနှင့်ညီညွတ်ရေးပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၅ ) ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(PNO)ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၆ ) ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ) လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၇ ) ကယန်းအမျိုးသားပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၈ ) ရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသားအင်အားစုပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၉ ) ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၁၀ ) “ဝ”အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၁၂ ) တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၁၃ ) မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၁၄ ) ဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၁၅ ) ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၁၆ ) ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(UDP) လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၁၇ ) ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ(ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ)ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၁၈ ) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၁၉ ) အမျိုးသားနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်များအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၂၁ ) ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၂၂ ) ဝံသာနုဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၂၃ ) ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၂၄ ) ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၂၅ ) မတူကွဲပြားခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၂၆ ) ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၂၇ ) အင်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၂၉ ) “ဝ”ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၃၀ ) ဖလုံ-စဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၃၁ ) အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၃၂ ) ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၃၃ ) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ လေ့လာရန်